• Wpisów: 85
  • Średnio co: 33 dni
  • Ostatni wpis: 6 lat temu, 15:50
  • Licznik odwiedzin: 12 271 / 2886 dni
 
premananda
 
~ Guru-tattva – Pozostałe definicje ~

1.66
Gu – ciemność, andhakar, ignorancja; samsarik äsakti, przywiązanie do planu fizycznego i umysłowego, do materialnej egzystencji.

Ru – światło; ten, który rozświetla, który usuwa to przywiązanie, który przenosi z ciemności ignorancji do światła duchowej realizacji.

Sad-guru (sat oznacza prawdziwy, wieczny) – Prawdziwy, bona fide Guru posiada pełną znajomość śastr, jest całkowicie samo zrealizowany (zrealizował swoją svarupę i svarupę Śri Krsny), służy w nitya-lila i jest całkowicie wolny od materialnych pragnień, czyli skłonności do działań dla własnej przyjemności. Sad-guru jest acintya-bhedabheda prakaśa vigrahą, godną czci manifestacją Pana w niepojęty sposób różną i tożsamą z Nim.

Diksä-guru – Inicjujący, czyli mantra-guru; rupa (forma) Krsny; jaźń Krsny; Ten, który pomaga w ustanowieniu związku z Krsną, dzięki obdarzaniu sambandha gjaną w formie diksa-mantry.
[Wyjaśnienie: Dopóki Guru nie zrealizował swojej svarupy (siddha-deha), nie może dać diksa. Jest tak dlatego, gdyż Guru powinien zawrzeć svarupę ucznia w formie nasionka w diksa-mantrze. Jeśli Guru nie może ujrzeć svarupy swojego ucznia, to mantra, którą przekazuje, nie może obdarzyć upragnioną doskonałością.]

Śiksä-guru – Instruujący Guru; svarupa (osobowość) Krsny; wewnętrzna natura Krsny. Osoba od której otrzymuje się instrukcje dotyczące czynienia postępu na ścieżce bhajanu.
Śrila Bhaktivinoda Thäkura: Nawet Vaisnavowie, którzy są prawidłowo inicjowani w oryginalnej sampradayi, nie osiągną etapu vastu-prabhy, czyli zamanifestowania się czyjejś wiecznej tożsamości (svarupa) wyrastającej z ich diksa-mantry, którą otrzymali od swojego diksa-guru, dopóki nie otrzymają svarupa-gjany dzięki łasce śiksa-guru.
(BTV str.9)

Śravana-guru – Osoba, która przekazuje wiedzę o fundamentalnych prawdach dotyczących Bhagavana. Śravana-guru i śiksa-guru jest zwykle tą samą osobą.

Samasti-guru – Akhanda (niepodzielna) guru-tattva, Balaräma, czyli Nityänanda
Prabhu (z jednej strony jest On Guru, a z drugiej Samym Bhagavanem). Guru-tattva jest jedna, ale przejawia się w wielu formach (tak jak Krsna jest jeden, ale pojawia się w wielu formach).

Vyasti-guru – Czyjś indywidualny Guru, czyli Dusza Najwyższa (ekspansja Nityanandy, oryginalnego Guru).

Vartma-pradarśaka-guru – Osoba, która jako pierwsza przekazuje wiedzę o życiu duchowym, wprowadza na ścieżkę bhakti lub prowadzi do sad-guru (np. matka Dhruvy Maharajy, Cintamani, mistrz duchowy Bilvamangali Thakury)

Harinäma-guru – Ten, który przekazuje harinama (technicznie nie jest on inicjującym Guru, ponieważ inicjacja jest przez diksa, a nie przez nama. Śrila Jiva Gosvami pisze, „Jak zostało przedstawione w historii Dhruvy, przyjęcie diksa jest absolutnie konieczne do praktyki sadhany i bhajanu w celu realizacji Śri Bhagavana.” [BS 27, Tikä]).

Sannyäsa-guru – Guru, który daje sannyasę i gopi-bhava mantrę. Sannyasa Guru jest nie mniej ważny niż diksa Guru, ponieważ gopi-bhava mantra jest zaproszeniem do wstąpienia w lila Radhy-Krsny. Dopóki ktoś nie otrzyma mantry w formie dźwiękowej od samo zrealizowanego, rasika, tattva-gja Vaisnavy, mantra nie przyniesie upragnionej doskonałości.

Bhägavata-guru – Guru, który może wyjaśnić wewnętrzne znaczenie Bhagavatam (tj. Radha-dasyam). Bhagavata-Guru, linia śiksa, stoi wyżej od Pańcaratrik, linii diksa. Zobacz BPKG Biografia str. 298: 'Urok i wyższość Bhagavata-Guru parampary'.

Rasika-guru – osoba zdolna do smakowania bhakti-rasy w swoim sercu. Na poziomie bhavy, serce bhakty zostaje przesycone śuddha-sattvą pochodzącą z serca jednego z wiecznych towarzyszy Krsny we Vrajy (sad-guru). Śuddha-sattva jest wtedy określana jako krsna-rati, pierwszy promień boskiej miłości (prema). Kiedy ten stały, miłosny sentyment łączy się z innymi ekstatycznymi emocjami, wytwarza się bezprecedensowe doświadczenie zwane bhakti-rasą. Osoba, która jest kwalifikowana do smakowania tej rasy jest znana jako rasika-Vaisnava. Sad-guru musi być co najmniej na poziomie bhavy, w innym wypadku nie może obdarzyć śuddha-sattvą.

Związek pomiędzy Sad-guru, a Sat-śisya – Osoba w pełni podążająca za instrukcjami Śri Guru i podporządkowana jego lotosowym stopom. Kluczem dla osoby, która dąży do stania się prawdziwym uczniem jest pokora i śaranagati; ponadto musi pozostawać w anugatyi (pod przewodnictwem żyjącego sad-guru), w innym wypadku Radha-Krsna nie przyjmą żadnej służby, którą wykonuje ani niczego co ofiarowuje. Bez pozostawania w anugatyi – przyjęcia schronienia i przewodnictwa Śri Guru, sad-guru, bona fide Guru (w jednej z czterech bona fide sampradayi jak wspomniane zostało w wersecie 1.49) – praktyka służby oddania niechybnie zboczy ze ścieżki czystej bhakti. Należy zawsze pozostawać pod przewodnictwem żyjącego sad-guru (który może być śiksa Guru). Ktoś może rozumieć zewnętrzne rozważania dotyczące instrukcji śastr i Guru (apara-vicara), ale nie będzie w stanie zrozumieć absolutu w sposób właściwy, poprzez wewnętrzne dociekania (tattva-vicara). Będąc uwarunkowaną duszą, pozbawioną przewodnictwa żyjącego sad-guru, zostanie zmuszona do wkroczenia na ścieżkę odstępstw i błędnych koncepcji, co może również doprowadzić do utraty bhakti.

   Krsna nigdy nie odrzuci jivy, która przychodzi do Niego, ale daje wolny wybór w kwestii odwrócenia się od Niego i służenia mayi. Podobnie Śri Guru nigdy nie odrzuca ucznia, ale daje mu prawo do porzucenia bhakti i służenia mayi.

   Śri Guru ukazuje w niepojęty sposób równocześnie mugdhatę (stan bycia niepewnym) i sarva-gjatę (stan bycia wszechwiedzącym). Jest on mugdhatą, kiedy okazuje swoją łaskę, tak abyśmy mogli podążać jego śladami, odnosić się do niego jako jednej z nas, uwarunkowanej duszy, i wymieniać uczucia pozbawione aiśvaryi. Jest on sarva-gjata, w innym wypadku nie mógłby być bezpośrednim reprezentantem Krsny, zdolnym do przeniesienia nas z mayi do zagajników Vrajy.

   Śri Guru wie jak uczynić ucznia kwalifikowanym do intonowania śuddha-nama. Może kontrolować Krsnę dzięki swojej czystej miłości i służbie dla Śrimati Radhiki, a także obdarzyć nas tym nastrojem czystej miłości do Radhy-Krsny.

   Śri Guru jest jednocześnie Nityananda prakaśą i bezpośrednią manifestacją łaski Krsny, tzn. Śrimati Radharani. Bez Jej pozwolenia nikt nie może być prawdziwym Guru (nie można zostać wybranym na Guru przez głosowanie na zebraniu uwarunkowanych dusz). Śrila Bhaktisiddhanta Prabhupada powiedział, „Śri Gurudeva jest nieróżny od Śrimati Radhiki.” Tylko czysty wielbiciel, Śri Guru, może rozpoznać i uznać innego Śri Guru.

   Wszyscy należymy do Krsny, ale On należy do Śrimati Radhiki. Wszyscy jesteśmy kontrolowani przez Krsnę, ale On jest kontrolowany przez Radhikę i przez Jej mańjari. Pojawiają się one w tym świecie jako Śri Guru, bezpośrednie manifestacje Jej łaski dla jiv.

   Śri Guru oznacza Guru, który jest poufną (mańjari) służką Śri, Śrimati Radhiki. Śri Guru oznacza również Guru, który posiada śri – unnatojjvala-rasam sva-bhakti-śriyam, najwznioślejszą i jaśniejącą rasę (owoc miłości) do Krsny. Odnosi się to do parakiya-rasa-bhakti, madhurya-rasy. Sva-bhakti-śriyam odnosi się do piękna nastrojów Śrimati Radhiki. Te nastroje są odbijane w Jej palya-dasich, mańjarich. Kto posiada to śriyam, piękno bhav Radhiki? Mańjari, szczególnie Śri Rupa Mańjari. Kto jest zaabsorbowany tym nastrojem, kto posiada ten nastrój i kto może obdarzyć tym nastojem jest nazywany Śri Guru.

   Śrila Gurudeva wykona operację na sercu podporządkowanego ucznia, sercu, które jest czarne od brudu pożądania, złości i chciwości. Uczyni je czystym, miękkim i pachnącym, doskonałym kuńja dla Śri Radhy-Krsny w którym zamanifestują Swoje rozrywki.

   Żyjący sad-guru jest absolutnie konieczny. Dlatego pozycja rtvik jest nie do utrzymania i pozostaje w sprzeczności z Guru-tattvą. Śrila Svami Prabhupada tłumaczył niezliczoną ilość razy, że należy słuchać z ust czystego wielbiciela. Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhurpada powiedział, „Musimy słuchać o Najwyższym Panu od Jego własnego wysłannika. Kiedy słuchamy tych rzeczy, całe materialne doświadczenie i skłonność do wysuwania fałszywych argumentów zostaje zastopowana. Kiedy słuchamy o Najwyższym Panu od żyjącego sadhu, który może przedstawić te tematy w śmiały, ożywczy i inspirujący sposób, to z naszych serc znikną wszelkie słabości, poczujemy pewien rodzaj odwagi, którego nigdy nie był tam wcześniej i w pełni zamanifestuje się naturalna tendencja duszy do podporządkowania się Panu. W takim podporządkowanym sercu spontanicznie objawi się wiecznie zamanifestowana prawda o transcendentalnym świecie.”

Lotosowe stopy Śri Gurudeva są skarbnicą Śri (Śrimati Radhiki)

1.67
Śri Guru-Carana-Padma, Śrila Narottama däsa Thäkura (SGG str. 24)

śri guru-carana-padma, kevala bhakati-sadma,
vando mui sävadhäna-mate
jähära prasäde bhäi, e bhava tariyä jäi,
krsna-präpti haya jähä ha’te (1)

   Lotosowe stopy Śri Gurudeva są skarbnicą śri, niezanieczyszczonej prema-bhakti do Krsny. Z wielką uwagą czczę i służę tym lotosowym stopom (gurupada padma). Dzięki jego łasce, O Bracie, każdy może przekroczyć ten rozległy ocean nieszczęść i osiągnąć lotosowe stopy Śri Krsny.

guru-mukha-padma-väkya, cittete kariyä aikya,
ära nä kariha mane äśä
śri guru-carane rati, ei se uttamä gati,
je prasäde püre sarva äśä (2)

   Słowa emanujące z lotosowych ust Śri Gurudeva powinny być obejmowane w sercu. Żadna inne dążenie poza jego słowami nie powinno mieć wstępu, ponieważ jego instrukcje prowadzą do najwyższego celu – rati, czyli przywiązania do jego lotosowych stóp. Dzięki jego łasce, wszystkie nasze pragnienia duchowej doskonałości zostają spełnione.

caksu-däna dilä jei, janme janme prabhu sei,
divya-jńäna hrde prakäśita
prema-bhakti jähä haite, avidyä vinäśa jäte,
vede gäya jähära carita (3)

   On podarował mi skarb transcendentalnej wizji i oświeca moje serce boską wiedzą. Jest moim panem narodziny po narodzinach. Z niego emanuje prema-bhakti, boska służba miłości, dzięki której niszczona jest ignorancja. Pisma Wedyjskie wychwalają jego charakter.

śri guru karunä-sindhu, adhama janära bandhu,
lokanätha lokera jivana
hä hä prabhu! kara dayä, deha more pada-chäyä,
tuwä pade lainu śarana (lub) narottama loinu śarana
[ebe yaśa ghusuka tribhuvana] (4)

   Śri Gurudeva jest oceanem łaski, największym przyjacielem osób pozbawionych schronienia, życiem i duszą wszystkich! (O Lokanatha! Ty jesteś życiem tego świata). O panie, bądź miłosierny! Gurudeva, daj mi cień swoich lotosowych stóp – podporządkowałem się u twoich lotosowych stóp (Narottama przyjął schronienie w tobie). [Teraz twoja sława będzie szerzona we wszystkich trzech światach]

O gurudeva! Twoja łaska jest esencją mojej egzystencji

1.68
Gurudeva! Krpä-Bindu Diyä, Śrila Bhaktivinoda Thäkura (SGG str. 23)

gurudeva!
krpä-bindu diyä, kara ei däse, trnäpeksä ati hina
sakala sahane, bala diyä kara,
nija-mäne sprhä-hina (1)

   Gurudeva! Daj mi kropelkę swojej łaski – uczyń tego sługę pokorniejszym niż źdźbło trawy. Daj mi siłę do tolerowania wszystkich zdarzeń. Pozwól mi nie uganiać się za moim własnym honorem i sławą.

sakale sammäna, karite śakati,
deha nätha! yathäyatha
tabe ta’ gäiba, harinäma sukhe,
aparädha ha’be hata (2)

   Daj mi siłę do okazywania szacunku wszystkim żywym istotom, odpowiednio do tego kim są (i wszystkim Vaisnavom zgodnie z ich poziomem). Wtedy będę mógł intonować święte imiona w szczęściu i wszystkie moje obrazy zostaną usunięte!

kabe hena krpä, labhiyä e jana,
krtärtha haibe nätha!
śakti-buddhi-hina, ämi ati dina,
kara more ätma-sätha (3)

   O mój panie! Kiedy zostanę obdarzony twoją łaską i w końcu osiągnę sukces w życiu? Jestem tak upadły, że nie mam siły ani inteligencji. Łaskawie odarz mnie swoim towarzystwem.

yogyatä-vicäre, kichu nähi päi,
tomära karunä sära
karunä nä haile, kändiyä kändiyä,
präna nä räkhiba ära (4)

   Kiedy patrzę na siebie, nie mogę znaleźć dobrych cech; Twoja łaska jest istotą mojej egzystencji. Jeśli nie okażesz swojej łaski, gorzko płacząc porzucę swoje życie.

Koniec pierwszego rozdziału – Guru tattva

Nie możesz dodać komentarza.